Cloudoplossingen

Privacystatement

Privacy- en cookieverklaring

De Krachtcentrale BV hecht veel waarde aan het aspect privacy dat een belangrijk onderdeel van onze ICT- en Clouddienstverlening uitmaakt. Doormiddel van deze verklaring laten wij u graag weten wat ons beleid omtrent privacy is wanneer u onze website bezoekt.

 • Informeren - Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken - Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gevraagde diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens - Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en versturen alleen met uitdrukkelijketoestemming commerciĆ«le mailings.
 • Beveiligen - Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Recht van inzage en correctie - Wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Via ons contactformulier vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Bedrijf;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Contact opnemen in verband uw verzoek tot informatie over onze diensten en tarieven;
 • Het beantwoorden van supportvragen;
 • Het versturen van onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van onze diensten en te informeren over eventuele nieuwe ontwikkelingen of belangrijke berichten.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Nieuwsbrief

Wij versturen alleen nieuwsbrieven wanneer u zich hier voor heeft aangemeld en vragen u nadrukkelijk om toestemming hiervoor. Ook bieden wij u via iedere nieuwsbrief een optie om u eenvoudig af te melden via een Opt-out button. U ontvangt bij zowel het inschrijven of afmelden voor onze nieuwsbrief een bevestiging per email. Uiteraard kunt u zich ook via ons email adres, info@dekrachtcentrale.nl, aan- of afmelden.

Cookies

Wij maken op deze website geen gebruik van cookies. 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Contact

De Krachtcentrale BV
Ringbaan Zuid 10
6905 DB Zevenaar

E-mail: info@dekrachtcentrale.nl
Telefoon: +31 (0) 26 44 616 44

Wij werken voor o.a.
De krachtcentrale werkt voor: OptiMount De krachtcentrale werkt voor: BLOC De krachtcentrale werkt voor: ATZ Logistics De krachtcentrale werkt voor: AVIF De krachtcentrale werkt voor: Ippel Special Products